Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 08 2018

zasuwa
9830 dd9b 390
Reposted frommartrol martrol viamglistyporanek mglistyporanek
zasuwa
7375 718e 390
Reposted fromkrainakredek krainakredek viathenatuss thenatuss

September 16 2018

zasuwa
7615 42bf 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viaoutofmyhead outofmyhead

July 17 2018

zasuwa
Wszystkim zakochanym kobietom mogę podpowiedzieć: szukajcie szacunku.
— "Miłość w kawalerce w Kutnie" Wysokie Obcasy, 25.04.2015
zasuwa
Wygoda jest mylona ze szczęściem.
— Piotr C.
Reposted fromjeszczenie jeszczenie vianecropixie necropixie
zasuwa
Proszę mnie wygłaskać, wyściskać i wyturlać, bo mi smutno.
— Tomasz Matkowski
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viastarryeyed starryeyed
zasuwa
Kiedy jesteś na wakacjach albo obchodzisz uroczystość rodzinną, nie przejmuj się zbytnio kosztami. To nie jest czas liczenia pieniędzy, to jest czas gromadzenia wspomnień.
— H. Jackson Brown, Jr.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamy-little-world my-little-world
9764 2dd4 390
Reposted fromles-levres-nues les-levres-nues via48hrs 48hrs
zasuwa
0544 476a 390
Reposted fromwakemeupx wakemeupx viaKawaiiNamida KawaiiNamida
zasuwa
3365 cff9 390

July 15 2018

zasuwa
8622 e10d 390
Reposted fromMaryiczary Maryiczary vialittle-things little-things
zasuwa

July 14 2018

zasuwa
zasuwa
6528 4fce 390
Reposted fromwakemeupx wakemeupx viatobecontinued tobecontinued

July 09 2018

zasuwa
0003 db7c 390
zasuwa
Reposted fromdotkliwie dotkliwie viagregorczykm gregorczykm
zasuwa
4175 d7fc 390
Reposted fromIzzy721 Izzy721 viasweetchocolate sweetchocolate
6085 635c 390

Neist Point, Scotland (by Luca Libralato)

zasuwa
zasuwa
3093 8b2a 390
Reposted fromunterland unterland
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl