Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 23 2018

zasuwa
Nie jestem głupią romantyczką. Nie chcę niebios ani spadających gwiazd. Nie chcę kamieni szlachetnych ani złota. Już mam te rzeczy. Chcę ... pewnej ręki. Dobrej duszy. Chcę zasnąć i obudzić się wiedząc, że moje serce jest bezpieczne. Chcę kochać i być kochana.
— Shana Abe
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viagingerowaa gingerowaa
6801 5e29 390
Reposted fromAmericanlover Americanlover viaheartbreak heartbreak
zasuwa
zasuwa
Odnaleźć takie oczy
W których potrafisz dostrzec swoje
I znaleźć dłonie
Kiedy je dotkniesz wiesz, że będą także twoje
Odnaleźć serce, które wybija twój rytm
I znaleźć miejsce
By dzielić się nim, weselić się tym
Dawać i brać, budzić się i spać
Patrząc w tą samą twarz
Mając pewność, że to ta a nie inna
Tu być powinna
Widząc, że ta twarz
Odzwierciedla twoje ja
— Hans Solo - Syjon
Reposted fromaggape aggape viacontrapalabra contrapalabra

February 05 2018

8356 eb3b 390

xkill-you-bitchx:

Ukradzione, ale piękne

zasuwa
2192 c90c 390
Twój Vincent.
zasuwa
I trzymaj mnie za rękę gdy śpię. Spać po prawej lubię mniej. A gdy będzie źle - nie puść mnie.
— "Karmelove" Marcelina & Piotr Rogucki
zasuwa
zasuwa
Długo nie musiałam się zastanawiać czy wybrać nieprzespaną noc, czy rozmowę z Tobą.  Zawsze wybierałam Ciebie.
zasuwa
zasuwa
2376 7124 390
Reposted fromMarcysia Marcysia viaheartbreak heartbreak
zasuwa
2016 1f20 390
Aleksandra Wądołowska
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaheartbreak heartbreak
zasuwa
Nie wiem gdzie jesteś,  nie wiem z kim śpisz.
— Koniec świata
zasuwa
Są ludzie, przy których wszystkie zegarki chodzą nam zbyt szybko i każda noc jest za krótka na sen.
— Tomek Tomczyk - Kominek
Reposted frompieprzycto pieprzycto viacontrapalabra contrapalabra
zasuwa
Reposted fromqb qb viajnna jnna
zasuwa
Dlatego - zostań potrzebuję Cię tu, to co w sobie mam tylko ciągnie mnie w dół.
Reposted fromorchis orchis viaasylopath asylopath
zasuwa
1310 3a5e 390
Anna Ciarkowska "Chłopcy, których kocham"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaasylopath asylopath
9838 497f 390
Reposted fromsavatage savatage viamadadream madadream
zasuwa
Kiedy mama pyta mnie, jak mi idzie na studiach...
zasuwa

Przyciągnął ją do siebie i pocałował.

Niektóre rzeczy trzeba zrobić, nawet jeśli jest to zły pomysł.

— Miasto Upadłych Aniołów
Reposted fromgabrysiowa gabrysiowa viainspirations inspirations
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl