Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 27 2017

zasuwa
7663 dd2d 390
Reposted fromLukrecja Lukrecja viaSalute Salute

July 06 2017

zasuwa

W Ameryce przeprowadzono badania naukowe, które udowodniły, że
powierzchnia skrzydeł trzmiela jest kilka razy za mała w stosunku do masy
jego ciała, aby mógł latać
.

Ten fenomen przyrody wykorzystano w koncernie  IBM, rozwieszając przy stanowiskach pracy programistów plakaty z wizerunkiem  lecącego trzmiela i napisem:

"Fruwa, bo nie wie, że nie powinien"

— "Podążaj za marzeniami" Arkadiusz Śmigielski
Reposted fromciasteczkowa ciasteczkowa viapoolun poolun
zasuwa
Prawdziwy facet ma takie coś, że jak stoisz naprzeciwko niego, to czujesz, że stoisz naprzeciwko faceta. On nic nie robi. Oddycha tylko i się patrzy
— ks. Piotr Pawlukiewicz
Reposted fromgive--me--love give--me--love viapoolun poolun
zasuwa
1989 918a 390
Reposted fromribka ribka viapoolun poolun

July 05 2017

zasuwa
3284 75b2 390
Reposted fromasafeather asafeather viaheartbreak heartbreak
zasuwa
7639 98bf 390
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viaheartbreak heartbreak
zasuwa
zasuwa
6108 3d34 390
Reposted fromoll oll viaheartbreak heartbreak
zasuwa
Obowiązkiem rodzica jest wyposażyć swoje dzieci w korzenie i skrzydła.
Reposted fromincentive incentive viajustmine justmine
zasuwa
6548 20fc 390
Reposted fromgumisiowelove gumisiowelove viaheartbreak heartbreak
zasuwa
4335 efe7 390
Reposted fromscorpix scorpix viaheartbreak heartbreak
zasuwa

gyllenhaaldaily:

Love and Other Drugs, 2010.
Reposted fromPrzygnebiona Przygnebiona viaheartbreak heartbreak
zasuwa
8661 3152 390
zasuwa
0390 1c56 390
Reposted fromels els viaheartbreak heartbreak
zasuwa
Ten świat na trzeźwo nie ma nic do zaoferowania.
— Winterfell-Filipek
Reposted frompastelowe pastelowe viabadblood badblood
zasuwa
6600 7311 390
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viatrespass trespass
zasuwa
7827 ef00 390
 2016 soup.io
Reposted fromBAM BAM viaHoHo HoHo
zasuwa
Miłość bowiem żąda odrobiny przyszłości, a myśmy mieli tylko chwile.
— Albert Camus
zasuwa
9158 9044 390
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viacyna cyna
zasuwa
0326 e06b 390
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl