Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 21 2017

zasuwa
Może pewnego dnia zadzwonisz i powiesz, że także ci przykro.
— “From the Dining Table”, Harry Styles
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viaSalute Salute

May 17 2017

zasuwa
Kobiety od przystojnych mężczyzn wolą zdecydowanych.
— Pokolenie Ikea
Reposted fromjasminum jasminum viaheartbreak heartbreak
zasuwa
To był cud – po pierwsze, że go znalazłam, a po drugie, że udało mu się sprawić, iż mimo ciężaru przeszłości, jaki wciąż dźwigałam, potrafiłam pokochać mężczyznę tak głęboko, całkowicie i zmysłowo.
— Sylvia Day - Wyznanie Crossa
Reposted from3freya 3freya viazoou zoou
zasuwa
Mam zapaść, lekarz mnie pyta co ćpałem,
skurwiel nie wierzy, że serce można zatrzymać żalem.
— rover - autobiografia
Reposted fromP4RIAS P4RIAS viaheartbreak heartbreak
zasuwa
4187 7d06 390
Reposted fromnullizmatyczka nullizmatyczka viazoou zoou
zasuwa
 Niektóre stare rany nigdy się nie zabliźniają i krwawią przy najmniejszym nawet zadrapaniu. 
— George R.R. Martin
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viaSalute Salute
zasuwa
Jak szybko i nieodwołalnie JEST przechodzi w BYŁO.
— J. C. Oates
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viaSalute Salute

May 15 2017

3311 f336 390
Reposted fromOfficialBae OfficialBae viaheartbreak heartbreak
9613 44c2 390
zasuwa
2025 26fb 390
Poznań, gdzieś w okolicach Starego Rynku.
Reposted frommaybeyou maybeyou viaheartbreak heartbreak
zasuwa
Astenia - stan układu nerwowego charakteryzujący się klinicznie zmęczeniem, wyczerpaniem, osłabieniem, obniżonym progiem pobudzenia, chwiejnością nastroju, zaburzeniami wegetatywnymi i snu
Reposted fromsmc smc viaheartbreak heartbreak
zasuwa
4195 7843 390
Reposted frommicomomicuando micomomicuando viajustmine justmine
zasuwa

"Uśmiechnęła się do mnie - o serce ratunku! 
Bowiem cóż to jest uśmiech?
To pół pocałunku!"

— Kornel Makuszyński
Reposted fromlillaamyy lillaamyy viajustmine justmine
zasuwa
4671 6084 390
Kochałem ją, lecz było za wcześnie, by mówić
Później za późno, tutaj mogę to z siebie wyrzucić
Zły moment i okoliczności wszystkie
Rozstaliśmy się tak jakoś, kurwa, dziwnie
zasuwa
Nieważne dokąd uciekasz  zawsze wpadasz na siebie
— Breakfast at Tiffany's (1961)
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere viajustmine justmine
zasuwa
Człowiek, który pragnie opuścić miejsce, w którym żyje, nie jest szczęśliwy.
— Milan Kundera, Nieznośna lekkość bytu
Reposted fromnewnightmare newnightmare viaSalute Salute
zasuwa
Zawsze znajdzie się ktoś, kto zepsuje Ci dzień, a czasem całe życie.
— Charles Bukowski
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viaSalute Salute
zasuwa
Kobieta wygląda najpiękniej gdy się zakocha lub gdy uwolniła myśli od danego mężczyzny.
Reposted fromtake-care take-care
zasuwa
Życzę Ci, abyś zapytana, czego brakuje Ci do szczęścia odpowiedziała: 'niczego'.
— Najlepsze cytaty - Nocne rozmyślania. Też ich nienawidzicie?
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viaSalute Salute
zasuwa
Samotność nie ma nic wspólnego z brakiem towarzystwa.
— Erich Maria Remarque
Reposted fromajmagata ajmagata viaSalute Salute
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl