Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 23 2017

zasuwa
Tylko człowiek który ma odwagę mówić to, co myśli, zasługuje na pełne zaufanie. Być może wyrazi się On czasem niezręcznie, a nawet niegrzecznie, ale nie będzie mnie oszukiwał. Reasumując - Zrań mnie prawdą ale nigdy nie pocieszaj mnie kłamstwem.
— znalezione.
Reposted fromaurinko aurinko viakmj kmj
zasuwa
3530 3a1a 390
Reposted fromliczbapi liczbapi viawinnym-swiecie winnym-swiecie
zasuwa
mieć się dla kogo umalować jest prawie tak samo ważne, jak mieć dokąd pójść.
— m. łoziński / reisefieber
4934 0066 390
Reposted fromsunlight sunlight viasweetchocolate sweetchocolate
zasuwa
Wolę kłócić się z Tobą, niż kochać z inną.
— Petty Man, czyli chłopak do wynajęcia
zasuwa
Może prawdziwa miłość jest kwestią decyzji. Decyzji o daniu komuś szansy. Poświęceniu się dla kogoś, bez oglądania się na możliwość cofnięcia wszystkiego albo na to czy ktoś Cię zrani, albo czy on jest tym jedynym.
Może miłość nie jest czymś co Ci się przydarza.
Być może to coś, co musisz wybrać. 
— "Love and Other Disasters" (2006
Reposted fromlovvie lovvie viadancingwithaghost dancingwithaghost
zasuwa
zasuwa
Jeśli myślisz, że mężczyźnie do szczęścia wystarczy tylko szybki numerek wieczorem i mecz w telewizji, jesteś w błędzie. To dużo za mało. Czas - oto słowo klucz. Potrzebujemy czasu, aby pokazać swoje prawdziwe oblicze. Zadurzacie się w naszych cechach: inteligencji, urodzie, humorze, zdecydowaniu; dopiero po czasie zakochujecie się w nas samych. I chociaż to oczywiście dotyczy obu płci, to najczęściej po bliższym poznaniu mężczyzna wykonuje większą woltę swojego wizerunku niż kobieta. Na co dzień silny, lider stada (albo przynajmniej aspirujący do takiego miana), indywidualista, nagle odkrywa swoją drugą naturę. Bo gdy obdarzamy partnerkę zaufaniem, stajemy się bezbronni.
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality
zasuwa
1132 8ad6 390
Reposted frometernaljourney eternaljourney viapoolun poolun
zasuwa
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viapoolun poolun

October 20 2017

zasuwa
Nikogo nie kochałaś tak, jak mnie, ja nikogo nie zawiodłem tak, jak Ciebie.
— "miłość, po prostu"
0190 df8c 390
Reposted fromsadnessdove sadnessdove viaheartbreak heartbreak
zasuwa
Bium (koreański)- puste miejsce w sercu, czekające na wypełnienie.
Reposted fromavooid avooid viaheartbreak heartbreak
zasuwa
3172 0c18 390
Reposted fromAmericanlover Americanlover viaheartbreak heartbreak
zasuwa
Bo czas żadnych ran nie leczy.
Czas może tylko uczy nas rozsądniej obchodzić się z bólem, jakoś bandażować te rany. Żyć z nimi i tyle.
— Roma Ligocka
zasuwa
3468 a875 390
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaheartbreak heartbreak
3545 1e33 390
Reposted frombrumous brumous viaheartbreak heartbreak
zasuwa
6926 406c 390
Reposted fromgrubas grubas viaheartbreak heartbreak
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl